Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
       
 

UGOVORI U PRIVREDI

SA SUDSKOM PRAKSOM, UGOVORIMA U PRIVREDI I TUŽBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ TIH UGOVORA

 

     

SADRŽAJ

(Klik na plavo označen red otvara i zatvara detaljniji prikaz dela sadržaja)
  OSNOVNA NAČELA U PRIVREDNIM POSTUPANJIMA
  ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
  FORMA UGOVORA
  ROK
  KAPARA
  ODUSTANICA
  ZASTUPANJE
  PUNOMOĆJE
  POSLOVNO PUNOMOĆJE
  TUMAČENJE UGOVORA
  NIŠTAVI UGOVORI
  RUŠLJIVI UGOVORI
  DVOSTRANI UGOVORI
  STVARANJE OBAVEZA ZA UGOVORAČE
  PROUZROKOVANJE ŠTETE
  ODGOVORNOST PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA PREMA TREĆIM
  ODGOVORN. ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DELATNOSTI
  ODGOVORNOST U SLUČAJU UDESA MOTORNIM VOZILOM U POKRETU
  POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI
  NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE
  OBIM NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE
  POSEBNO O NAKNADI MAT. ŠTETE U SLUČAJU SMRTI, TELESNE POVREDE I OŠTEĆENA ZDRAVLJA
  NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE
  ODGOVORNOST VIŠE LICA ZA ISTU ŠTETU
  STICANJE BEZ OSNOVA
  PRAVILA VRAĆANJA
  POSLOVODSTVO BEZ NALOGA
  JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE
  JAVNO OBEĆANJE NAGRADE
  HARTIJE OD VREDNOSTI
  MENICA KAO HARTIJA OD VREDNOSTI I PLAĆANJE PO MENICI
  OSTALE VRSTE HARTIJA OD VREDNOSTI
  PRAVO NA NAKNADU ŠTETE
  UGOVORNA KAZNA
  ZATEZNA KAMATA
  POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
  PRAVO ZADRŽAVANJA
  PRESTANAK OBAVEZA
  DOCNJA DUŽNIKA
  DOCNJA POVERIOCA
  POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
  PREBIJANJE (KOMPENZACIJA)
  OTPUŠTANJE DUGA
  PRENOV (NOVACIJA)
  SJEDINJENJE (KONFUZIJA)
  NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
  PROTEK VREMENA, OTKAZ
  ZASTARELOST
  NOVČANE OBAVEZE
  UGOVORNA KAMATA
  OBAVEZE SA VIŠE PREDMETA
  SOLIDARNE OBAVEZE
  PROMENA POVERILACA ILI DUŽNIKA
  USTUPANJA POTRAŽIVANJA UGOVOROM (CESIJA)
  POSEBNI SLUČAJEVI USTUPANJA POTRAŽIVANJA
  UGOVOR O PRODAJI
  UGOVOR O RAZMENI
  UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
  UGOVOR O ZAJMU
  UGOVOR O ZAKUPU
  UGOVOR O DELU
  UGOVOR O GRAĐENJU
  UGOVOR O PREVOZU
  UGOVOR O LICENCI
  UGOVOR O OSTAVI
  UGOVOR O USKLADIŠTENJU
  UGOVOR O NALOGU
  UGOVOR O KOMISIONU
  UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
  UGOVOR O POSREDOVANJU
  UGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJA)
  UGOVOR O KONTROLI ROBE I USLUGA
  UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA
  UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA (UGOVOR O ALOTMANU)
  UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINSKA OSIGURANJA I OSIGURANJE LICA
  UGOVOR O ZALOZI
  UGOVOR O JEMSTVU
  UGOVOR O UPUĆIVANJU (ASIGNACIJA)
  BANKARSKI NOVČANI DEPOZITI
  DEPONOVANJE HARTIJE OD VREDNOSTI
  BANKARSKI TEKUĆI RAČUN
  UGOVOR O SEFU
  UGOVOR O KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJE OD VREDNOSTI
  UGOVOR O AKREDITIVU
  BANKARSKA GARANCIJA
  PRIMENA ODREDABA O BANKARSKOM POSLOVANJU
  ZAVRŠNI DEO